Siūlome būtinai aplankyti bažnyčią baroko mylėtojams. ŠV. KAZIMIERO Bažnyčios statybą 1604 m. pradėjo jėzuitai. Ji buvo skirta šventojo karalaičio Kazimiero atminimui. Pasak legendos, kertinį akmenį iš Antakalnio į miesto centrą rideno 700 žmonių. Šiandien akmenį vis dar galima pamatyti fasado sienoje. Bažnyčia baigta statyti apie 1616 m., vidus įrengtas 1618 m. Šv. Kazimiero bažnyčia – vienas ankstyviausių baroko statinių mieste. 1812 m. bažnyčia buvo smarkiai apgadinta, paversta sandėliu. Po 1830–1831 m. buvo perstatyta į cerkvę. Vėliau čia buvo įrengtas Mikalojaus soboras. Šioje cerkvėje yra meldęsis garsusis rusų rašytojas Fiodoras Dostojevskis. XX a. pirmoje pusėje bažnyčia buvo grąžinta katalikams, bet Antrojo pasaulinio karo metais vėl nukentėjo, buvo uždaryta. 1961 m. čia įrengtas ateizmo muziejus. Bažnyčia grąžinta tikintiesiems 1989 m.